Menu

Nawigacja

Co słychać? Kącik aktywnego rodzica Nauczyciele Zajęcia dodatkowe

Kotki 4-5 latki

KOTKI - Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Gniewkowie

 

 

UWAGA: zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami znajdującymi się w zakładce AKTUALNOŚCI

...................................................................................................................

Czerwiec u Kotków

  1. Prawa dziecka
  2. W podróż wyruszamy
  3. Tajemnice przyrody
  4. Wakacje tuż tuż

 

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych/fizycznych

wykonywanie ćwiczeń zgodnie z instrukcją słowną lub ruchową

kształtowanie umiejętności samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

kształtowanie sprawności całego ciała podczas składania papieru, zaginania, tworzenia modeli, składania techniką origami

doskonalenie małej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw manipulacyjnych, prac plastycznych i konstrukcyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

poznawanie siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

kształtowanie własnej niezależności emocjonalnej, nieuleganie naciskom oraz negatywnym wzorcom zachowania

odróżnianie emocji, nazywanie ich i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

zachowanie adekwatne do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami

wyrażanie współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób poprzez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych

krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania

dostrzeganie potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i umiejętne wspieranie ich, włączanie do zabaw lub działań adekwatnie do możliwości oraz sprawności

rozumienie, że rodziny, w których wychowują się dzieci, mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny

coraz większa świadomość własnych praw oraz praw innych, np. prawo do wyboru zabawki, zabawy, wyboru towarzysza, niewiedzy, szacunku, radości, poszanowania własności, odczuwania emocji, tajemnicy, wyrażania własnych myśli, bycia wysłuchanym

OBSZAR POZNAWCZY

ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk poprzez różnorodne formy ekspresji

doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym

uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter – litera „h”, „H”

wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

podejmowanie prób przygotowania prostych prezentacji, np. własnej kolekcji, pasji

dostrzeganie różnych kryteriów klasyfikacyjnych dla tego samego zbioru przedmiotów

rozumienie efektu przesunięcia i obrotu drugiej osoby w przestrzeni (odwrotność strony lewej i prawej u osoby stojącej naprzeciwko)

szukanie informacji na dany temat w dostępnych źródłach

 

Przypominamy o wycieczce do ZOO 24.06.2024r.

Kontakt

  • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
    ul. Czarnieckiego 5
  • 32-227-35-48

Partnerzy