Menu

Nawigacja

Co słychać Kącik aktywnego rodzica Nauczyciele Zajęcia dodatkowe

Biedronki 5-6 latki

Co słychać

 

UWAGA: zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami znajdującymi
się w zakładce AKTUALNOŚCI

Zachęcamy do oglądania zajęć z dziećmi w zakładce album fotograficzny BIEDRONKI (bieżące zdjęcia na  końcu albumu)

 

CZERWIEC

                         KRĄG TEMATYCZNY

                Prawa wszystkich dzieci

     -

  -kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych

  - kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

 - kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „h”, „h”

doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie

dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

                          KRĄG TEMATYCZNY

               Egzotyczne podróże

    - wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

    - doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, odpowiedniego posługiwania się

       sztućcami podczas posiłków

     -kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

     - kształtowanie postawy życzliwości i epmatii

                          KRĄG TEMATYCZNY

                       Letni obserwator przyrody

    - doskonalenie sprawności ciała i koordynacji

    - wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji

    - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

   - wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

  

                                 KRĄG TEMATYCZNY

                    Radosne wakacje

    - doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł

    - doskonalenie umiejętności czytaniasylab i wyrazów

    - soskonalenie umiejętności współpracy

    - doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”

 

                         

Kontakt

  • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
    ul. Czarnieckiego 5
  • 32-227-35-48

Partnerzy